• Novi Beograd -Tošin bunar 232g    Batajnica - M. Z. Radosavljevica 370

Proizvodi > GREĐEVINSKI MATERIJAL > ŠPER PLOČE

GREĐEVINSKI MATERIJAL - ŠPER PLOČE

Šperploča je ploča koja se dobija preradom drveta. Ona je lagana, mekana, čvrsta, i nije porozna. Stolarsku šperploču odlikuje mala zapreminska masa (oko 450 kg/m³) Šperploča se dobija slaganjem više tankih naizmenično usmerenih slojeva furnira koji se potom povezuju posebnim lepilima, čime se dobijaju čvrsti i stabilni paneli. Zahvaljujući lepljenju slojeva u naizmeničnim pravcima, šperploča je manje podložna širenju i skupljanju u uslovima povećane vlage, pa se samim tim dobijaju paneli koji se odlikuju mnogo većom čvrstoćom u svim pravcima u odnosu na daske istih dimenzija isečene iz jednog komada.

Kao i drugi proizvodi na bazi drveta, i šperploča je osetljiva na atmosferske uticaje, te se stoga preporučuje odgovarajuće skladištenje i pažljivo rukovanje. Kod većine vrsta šperploča male promene u sadržaju vlage neće dovesti do promene u dimenzijama. Preporučuje se da se za skladištenje šperploče za unutrašnju upotrebu obezbede isti uslovi kojima će biti izložena i na mestu ugradnje. Oblast primene šper ploče je veoma široka:tapetarija, pakovanje, izrada enterijera, proizvodnja nameštaja, proizvodnja igračaka, izrada dekorativnih predmeta , građevinarstvo, sportska oprema.


Kontaktirajte nas!

ŠPER PLOČA - PONUDA

Preduzeće AGACIJA d.o.o. ima u ponudi više vrsta šper ploče.To je šper ploča izrađena od bukve, kao i šper ploča izrađena od topole.Šperploče se izrađuju u različitim debljinama: 4,5,6,10,15,18 i 20 mm. Šper se, kao i panel može furnirati svim vrstama furnira koji imamo u ponudi.Takođe, postoji mogućnost furniranja i donetim furnirom.

Besplatna dostava! Besplatan prevoz na kućnu adresu.

OSTALI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Aktuelna ponuda

Preuzmite cenovnike