• Novi Beograd -Tošin bunar 232g    Batajnica - M. Z. Radosavljevica 370

Proizvodi > GREĐEVINSKI MATERIJAL > LSB PLOČE

GREĐEVINSKI MATERIJAL - LSB PLOČE

LSB ploče su višeslojne ploče proizvedene lepljenjem drvnih ostataka specifičnog oblika i debljine. Drveni ostaci u površinskom sloju usmereni su paralelno sa dužinskom ili širinskom osom ploče. U sredini ploče orijentacija ostataka je nasumična (većinom vertikalno prema površinskim slojevima). LSB ploče dobile su naziv “Moderna građevinska ploča” zahvaljujući osnovnim fizičkim osobinama, kao i svetloj boji i veoma atraktivnom izgledu.

Razlika između LSB ploča i ploča iverice prvenstveno je u tome što se LSB ploče sastoje iz većih komada drveta - ljuski, koje ovoj ploči daju bolje mehaničke karakteristike nego što ih ima iverica - sačinjena od sitnih opiljaka. Dimenzije ljuski koje čine LSB ploču kreću se od 2,5 do 15cm i leže u više slojeva, raspoređene u različitim pravcima tako da ploči obezbeđuju veliku mehaničku čvrstoću i otpornost na negativne uticaje.

Dodatno, površina LSB ploče najčešće je neobrađena - ljuske su vidljive (dok je iverica u ponudi uglavnom sa završnom presvlakom od furnira ili sintetičkih materijala). Kako se OSB ploče uglavnom nude bez završne površinske obrade žućkaste su boje (boje drvenih ljuski). LSB ploče se koriste kao građevinske ploče u gradnji objekata, za oblaganje zidova, za unutrašnje pregrade, podove, u proizvodnji nameštaja, itd.

Prednosti LSB-a u odnosu na druge materijale se sastoji u: postojanosti i stabilnosti materijala, dobroj vatrootpornosti- brzina sagorevanja 83.8 mm/min, zatvorenoj površini sa obe strane, izuzetan je izolator temperature, dobroj adheziji sa tradicionalnim lepkovima, maloj specificnoj težini, stabilnom sadržaju vlage, homogenosti materijala bez unutrašnjih defekata, minimalnoj promeni zapremine u uslovima eksploatacije.

    Područje primene LSB materijala je :

  • Proizvodnja zidnih elemenata
  • Oblaganje drvnih konstrukcija kod izgradnje objekata
  • Krovne konstrukcije
  • Podne obloge i osnove poda
  • Uređivanje izložbenih štandova
  • Pakovanje
Kontaktirajte nas!

Besplatna dostava! Besplatan prevoz na kućnu adresu.

OSTALI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Aktuelna ponuda

Preuzmite cenovnike